Verantwoording en rechten

Alle afbeeldingen en teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u foto’s of persberichten en andere teksten ontvangen, stuur dan een email naar info@microcar.nl.

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld en gestreefd wordt naar de grootste mate van volledigheid in het verstrekken van informatie voor zover dit langs elektronische weg mogelijk is, kan door ons geen garantie worden geboden dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties of informatie op deze website, of aan langs elektronische weg verstrekte adviezen kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen.

GMS & Import BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als het gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door GMS & Import BV gepubliceerde informatie en / of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

Aanmelden nieuwsbrief

Back to top